در اینجا ... استارت آینده موفق شغلی شماست افزایش مهارت های تخصصی بیشتر

دوره های تخصصی

100 ساعت آموزش
در حوزه های طراحی وب و
بورس

تکمیل شده

چالش سیزدهم – اسلایدر کارت پروفایل جذاب با HTML و CSS

چالش سیزدهم - اسلایدر کارت پروفایل جذاب با HTML و CSS
رایگان
تکمیل شده
تکمیل شده
تکمیل شده
رایگان
تکمیل شده

چالش دوازدهم – ساخت روبان (تخفیف) برای المان ها با html , css

ساخت روبان (تخفیف) برای المان ها با html , css
رایگان
تکمیل شده

چالش دهم – ساخت تب های ای جکسی جذاب با استفاده از html و css

ساخت تب های ای جکسی جذاب با استفاده از html و css
رایگان
متن دکمه

آمار و ارقام نشانگر
موفقیت دانشجویان
ما می باشد‍‍‍

 • 75288
  همیارجو
 • 19
  دوره آموزشی
 • 12617
  فارغ التحصیل
 • 2560
  ساعت دوره آموزشی