دپارتمان زبان

پیش ثبت نام
61%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی سطح C

آموزش زبان آلمانی ویژه آمادگی برای مهاجرت، بر اساس سرفصل های کتاب Sicher
سطح پیشرفته
دوره آنلاین
3,500,000 ریال
درحال برگزاری
61%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی سطح A

آموزش زبان آلمانی ویژه آمادگی برای مهاجرت، بر اساس سرفصل های کتاب منشن
سطح پیشرفته
دوره آنلاین
3,500,000 ریال
پیش ثبت نام
61%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی سطح B

آموزش زبان آلمانی ویژه آمادگی برای مهاجرت، بر اساس سرفصل های کتاب منشن
سطح پیشرفته
دوره آنلاین
3,500,000 ریال