بوت کمپ ها

4 کالا

پیش ثبت نام
20%
تخفیف

بوت کمپ Back End

آموزش جامع فرانت اند ویژه ورود قدرتمند شما به بازار کار میلیونی
سطح پیشرفته
دوره آنلاین
800,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف

بوت کمپ Front End

آموزش جامع فرانت اند ویژه ورود قدرتمند شما به بازار کار میلیونی
سطح پیشرفته
دوره آنلاین
560,000 تومان
پیش ثبت نام
20%
تخفیف

بوت کمپ PHP/Laravel

آموزش جامع PHP ویژه ورود قدرتمند شما به بازار کار میلیونی
سطح پیشرفته
دوره آنلاین
680,000 تومان
پیش ثبت نام
20%
تخفیف

بوت کمپ React/Redux

آموزش جامع React ویژه ورود قدرتمند شما به بازار کار میلیونی
سطح پیشرفته
دوره آنلاین
480,000 تومان