دپارتمان مهاجرت

3 کالا

درحال برگزاری
30%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی سطح A

آموزش زبان آلمانی ویژه آمادگی برای مهاجرت، بر اساس سرفصل های کتاب منشن
سطح پیشرفته
دوره آنلاین
210,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی سطح B

آموزش زبان آلمانی ویژه آمادگی برای مهاجرت، بر اساس سرفصل های کتاب منشن
سطح پیشرفته
دوره آنلاین
315,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف

آموزش زبان آلمانی سطح C

آموزش زبان آلمانی ویژه آمادگی برای مهاجرت، بر اساس سرفصل های کتاب Sicher
سطح پیشرفته
دوره آنلاین
490,000 تومان